เกี่ยวกับเรา

TURNER MACHINE COMPANY LIMITED
COMPANY PROFILE
บริษัท เทอร์นเนอร์ แมชชีน ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เลขทะเบียนการค้า 0-135-546-00137-1 โดยคุณ ประทีป นาคทองแดง เป็นกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ
  • ทำอะไหล่ของรถขุดดิน
  • ทำ JIG & FIXTURE
  • รับเชื่อมงานด้วยเครื่อง ROBOT
  • รับแมชชีนงานด้วยเครื่อง CNC
  • รับซ่อมงานทุกชนิด
  • อื่น ๆ